IP:
Centre de Suport TIC UV - Centre de Suport TIC UV
SERVEI D'INFORMÀTICA

En què podem ajudar-li?

Buscar

Conscienciació

Ajudes TIC

Portal usuaris/es

Web SIUV
                                      Reglament d'ús dels Recursos TIC UV [ HTML - PDF ]                                      

AVÍS LEGAL: Les persones usuàries de qualsevol servei o aplicació proporcionats pel Servei d'Informàtica, i amb caràcter previ a l'accés de qualsevol sol·licitud o petició de suport, declara conèixer la normativa de la Universitat de València relacionada amb les tecnologies de la informació, i adquireix el compromís del seu compliment.