Centre de Suport TIC UV - Centre de Suport TIC UV
Àrea de Qualitat i Atenció a les persones usuàries (ACSU)


PERSONAL UV (PAS/PDI)


ALUMNAT UV


SUPORT A LA SEU-e UV


Ajudes TIC

Les persones usuàries de qualsevol servei o aplicació proporcionats pel Servei d'Informàtica, i amb caràcter previ a l'accés de qualsevol sol·licitud o petició de suport, declara conèixer la normativa de la Universitat de València relacionada amb les tecnologies de la informació, i adquireix el compromís del seu compliment.